Speakers / Prelegenci

Adam Góral

Adam Noga

Paweł Sieczkiewicz

Piotr Zielonka

Agata – Bielik Robson

Agata Diduszko – Zyglewska

Kaja Prystupa-Rządca

Aleksandra Przegalińska

Andrzej Koźmiński

Massimo Tammaro

Adam Góral

Adam Noga

Paweł Sieczkiewicz

Piotr Zielonka

Agata – Bielik Robson

Agata Diduszko – Zyglewska

Kaja Prystupa-Rządca

Aleksandra Przegalińska

Andrzej Koźmiński

Massimo Tammaro

Agenda

9:30 – rejestracja / registration

10:00-10:20 – Adam Noga

10:20-10:40 – Andrzej Koźmiński

10:40-11:00 – Massimo Tammaro

11:00-11:15 – Wojciech Święszkowski

11:15-11:25 –  projekcja TED / TED projection

11:25-11:40 – przerwa kawowa / coffee break

11:40-12:00 – Aleksandra Przegalińska

12:00-12:20 – Agata Bielik-Robson

12:20-12:40 – Kaja Prystupa-Rządca

12:40-13:00 – Agata Diduszko-Zyglewska

13:00-13:10 – projekcja TED / TED projection

13:10-13:25 – przerwa kawowa / coffee break

13:25-13:40 – projekcja TED / TED projection

13:40-14:00 – Paweł Sieczkiewicz

14:00-14:20 – Piotr Zielonka

14:20-14:40 – Adam Góral