Sponsors

Sponsorzy

Want to become our sponsor?

Szukamy sponsorów, chciałbyś nas wesprzeć?  

Sponsor package:
• Placement of the Sponsor’s advertising stand at the Kozminski University on the day of the conference;
• Placing the Sponsor’s logo on the TEDxALK website;
• Placing the Sponsor’s trademark in the intro displayed in front of each panel;
• Attaching gadgets and promotional materials to the starter-pack that participants will receive during registration;
• Sponsor representatives’ participation in the event;

Pakiet dla sponsora:
• Ulokowanie stoiska reklamowego Sponsora w Akademii Leona Koźmińskiego w dniu konferencji;
• Umieszczenie znaku firmowego Sponsora na stronie internetowej TEDxALK;
• Umieszczenie znaku firmowego Sponsora w intro wyświetlanym przed każdym panelem;
• Dołączenie gadżetów i materiałów promocyjnych do starter-packa, który uczestnicy otrzymają podczas rejestracji;
• Udział przedstawicieli Sponsora w imprezie;

Send us a message and we will contact you shortly.

Zostaw nam wiadomość, odezwiemy się  wkrótce.

name / imię

email

message / wiadomość